esther

wagelaar

Team coaching en counseling

Soms laat de synergie in een team nogal te wensen over. Dan is het belangrijk boven water te krijgen wat er speelt. Soms blijkt dat er iets dat tien jaar eerder is gebeurd nog steeds invloed heeft op het onderlinge vertrouwen. Vaak niet bewust maar onbewust spelen er dingen die samenwerken moeilijk of haast onmogelijk maken. Door hier aandacht aan te besteden krijgen medewerkers de gelegenheid dit te benoemen en te verwerken.

 

Vaak voel ik aan wat er nodig is en kies dan regelmatig voor een opstelling. Een opstelling geeft veel inzicht en men voelt en ervaart in de opstelling wat er aan de hand is. Medewerkers kunnen (eventueel met een aanvullende IEMT sessie) daarna met een schone lei beginnen, maken gebruik van elkaar sterktes en vullen elkaars zwaktes aan. Kortom: samenwerken zoals het hoort.