esther

wagelaar

Integral Eye Movement Therapy (IEMT)

IEMT is een effectieve en verfrissende methodiek die verlichting brengt bij steeds terugkerende intens negatieve emoties, gevoelens en staten van zijn.

 

Waar kan IEMT een positieve bijdrage leveren?

- verminderen of neutraliseren van negatieve emoties, gevoelens, manieren van zijn

- loslaten van vervelende herinneringen of angstige toekomstbeelden

- doorbreken van blokkades, belemmeringen,

- verstrikkingenbehandeling van trauma's,

- post-traumatische stressvermindering

- stress gerelateerde en burnout klachten

- weghalen van het fundament onder een depressie

- negatieve zelfbeeld issues ("ik ben niet goed genoeg")

- nog veel meer.....

 

IEMT werkt rechtstreeks in op het gevoelssysteem (limbisch systeem). Er worden nieuwe neurologische verbindingen gelegd in de hersenen met als gevolg gezonde grenzen tussen verleden en heden. De IEMT methodiek is, gedurende een periode van 10 jaar, in Engeland ontwikkeld door NLP master Andrew T. Austin. In Nederland is de methode nog niet zo bekend maar er zijn inmiddels ongeveer 80 practitioners die deze eye movement methode toepassen. IEMT lijkt enigszins op EMDR. Er zijn echter verschillen. Bij IEMT hoeft de cliënt niet “het verhaal” te vertellen maar alleen te voelen welke emotie de herinnering teweeg brengt. Dit werkt vaak drempelverlagend (bijvoorbeeld bij gevoelens van schuld of schaamte). IEMT is bovendien bijzonder geschikt voor kinderen.

De IEMT opleidingen zijn geaccrediteerd door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Ook voldoen de door mij gevolgde opleidingen officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die de CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland).